Hakkımızda

2007 yılında Türk sanatını tanıtmak amacıyla Denizhan Özer tarafından Londra'da kurulan Koridoor Çağdaş Sanat Programları, insandan yana bir bakış açısıyla kültürel ve sanatsal projeler üreten bir organizasyondur. 2018’de Serkan Bayer’in katılımıyla merkezini İstanbul’a taşıyan organizasyon, yaratıcı ve eleştirici düşünce odağından hareket ederek doğu ile batı arasında sanat ile bir diyalog geliştirme çabası içinde olup, yaşadığımız dünyanın sorunlarının algılanması ve bu sorunlara göre sanatsal çözümler üretilmesi için çaba sarf etmektedir. 

Sanatın sonsuz yaratıcılığı içinde insanların karşısına çıkan Koridoor sanatsal, bilimsel araştırmalar ve ortak çalışmalar yaparak yaşanılabilir güzel bir dünya için çaba sarf etmekle kalmayıp bu amaca yönelik olarak dünyanın farklı coğrafyalarında bienal, festival ve fuar programları, sergiler, konferanslar, söyleşiler, geziler, sempozyumlar, misafir sanatçı programları, eğitim projeleri, film yapım ve gösterimleri, sanat yayıncılığı, kurum içi sanat aktiviteleri ve sanat danışmanlığı organize etmektedir.

Çağdaş Türk Sanatını yurtiçi ve yurtdışında ki gelişimine, tanıtıma ve görünürlüğüne katkıda bulunmak için 2007 den bugüne kadar Çanakkale Bienali, Bakü Bienali, Taşkent Bienali, Tüyap Sanat Fuarı, Artbosphorus Çağdaş Sanat Fuarı, Artisterium yıllık sergileri, Nine Dragon Heads Projeleri, Caravansarai Echanges Artistiques projeleri, Art Caucasus gibi organizasyonlarla iş birliği içine girerek bir çok sanatsal projede ana aktör olarak yer almıştır.