kurumsal

 

      Koridoor Çağdaş Sanat Programları 2007 yılında Türk sanatını tanıtmak amacıyla Londra'da kurulan, insandan yana bir bakış açısıyla kültürel ve sanatsal projeler üreten bir organizasyondur. Yaratıcı ve eleştirici düşünce odağından hareket ederek doğu ile batı arasında sanat ile bir diyalog geliştirme çabası içinde olan Koridoor, içinde yaşadığımız dünyanın sorunlarının algılanması ve bu sorunlara göre çözümler üretilmesi için çaba sarf etmektedir. 

      Sanatın sonsuz yaratıcılığı içinde insanların karşısına çıkan Koridoor sanatsal, bilimsel araştırmalar ve ortak çalışmalar yaparak yaşanılabilir güzel bir dünya için çaba sarf etmekle kalmayıp bu amaca yönelik olarak dünyanın farklı coğrafyalarında bienal ve fuar programları, sergiler, konferanslar, söyleşiler, geziler, sempozyumlar, eğitim projeleri ve misafir sanatçı programları organize etmektedir.

 

            AMACIMIZ

 

      Çağdas Türk sanatının yurt içi ve yurt dışında ki gelişimine, tanıtımına katkıda bulunmak.

 

      Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak

 

      Türk sanatçıları yurt içinde ve yurt dışında tanıtarak görünürlüklerini sağlamak.

 

      Eğitim projeleri ve atölye çalışmaları yaparak gençleri sanata teşvik etmek, sanatı sevdirmek.

 

      Sergi ve sanat projeleri ile Türkiye’yi uluslararası alanda çekim merkezi haline getirmek

 

      Dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek sanatçıları Türkiye’de  bir araya getirmek.

 

      Çağdaş sanatın en iyi örneklerini farklı sanat projeleri ile Türk  izleyicilere sunarak, toplumun gelişimine katkıda bulunmak.